Buiten-gewoon in persoonlijke ontwikkeling

Zijnscentrum is een plek waar we op een complementaire wijze omgaan met zorg, dat betekent dat we werken volgens een holistische visie waarbij we de mens zien als een geheel. Klachten kunnen tot uiting komen op lichamelijk, mentaal, emotioneel vlak en in relatie tot anderen. Alles hangt met alles samen. Als we de mens alleen benaderen vanuit de klacht zien we dieperliggende oorzaken en verbanden vaak over het hoofd. We zijn niet lichaam of geest (en ziel), alles is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Deze visie trachten we in al ons werk tot uitdrukking te brengen, zowel in het psychotherapeutische proces als ook in de coaching, paarden coaching, familie opstellingen, relatie therapie, trauma behandelingen en de bijscholingen tot holistisch burn-out coach en de MBRP (Mindfulness Based Relapse Prevention).

Wat doen we verder

In ons aanbod  betrekken we waar mogelijk onze omgeving en de prachtige natuur waarbinnen Zijnscentrum gesitueerd is. Regelmatig organiseren we diverse thema workshops, weekenden en trainingsweken waar ervaringsgericht leren, maar ook ontspanning en plezier centraal staan. Wij staan voor betrokken, eigenzinnig en kleinschalig ervaringsgericht leren met een hoge mate van professionaliteit door jarenlange ervaring en kennis.

Monique Schepers en Rolf Sanderson

Agenda

Stress Vrij Zomerprogramma

Website by Webroots