Tarieven Psychotherapie

Psychotherapie (Rolf Sanderson) valt onder de specialistische GGZ en wordt vergoed door de zorgverzekering vanuit het basispakket. Hiervoor is er een verwijzing nodig van de huisarts of specialist. Wel worden de kosten verrekend met het eigen risico (max. € 385).

Rolf heeft contracten met VGZ, CZ, Achmea/Zilveren kruis, Menzis, Multizorg/VRZ, Caresqo en DSW.
Voor CZ is er een aanname stop i.v.m. het budgetplafond. U kunt CZ eventueel benaderen voor een toestemmingsverklaring om toch in aanmerking te kunnen komen voor behandeling.
Relatietherapie, stressgerelateerde problematiek en Burn-out begeleiding worden niet vergoed door de zorgverzekering.
Zie hiervoor tarievenlijst.
Overigen Tarief
1 Relatie therapie 1,5 uur: € 180,00
2 Supervisie : € 125,00 per uur
3 Individuele behandeling : € 98,00

Website by Webroots