Individuele (re-integratie) coaching

Individuele (re-integratie) coaching

Bij coaching ligt de nadruk op de gezonde mens die streeft naar persoonlijke ontwikkeling, inzicht en persoonlijke groei.

Het kan hier gaan om particuliere coaching of in de vorm van een UWV re-integratie traject waarin ik op aanvraag de Modulaire en werk-fit trajecten verzorg.

Holistisch coachen betekent voor mij aanmoedigen, stimuleren, confronteren, faciliteren, een holding bieden waarbinnen de coachee zijn thema’s mag verkennen en op creatieve wijze op zoek mag gaan naar eigen inzichten, bewustwording, ervaring en groei. Net zoals bij de ervaringsgerichte therapie ga ik hier bij uit van de mens als geheel. Ik probeer bewust niet het woord ‘veranderen’ te gebruiken, omdat mijn ervaring in dit werk mij leert dat de uitdaging voor de meesten van ons niet is om anders te willen worden, maar om durven te leven wie we Zijn (ont-wikkelen). Willen veranderen impliceert onvrede, moeten, iets anders willen dan er is. Groei betekent mogelijkheden, uitdaging, plezier en houdt verandering in zichzelf besloten, omdat geen enkele seconde iets ook maar het zelfde zal zijn.

Voor wie
Mannen en vrouwen tussen 16 en 99. Indien er vraag is naar aanbod met kinderen zal ik doorverwijzen of samenwerken met kinder- en jeugdtherapeuten.
Voor mensen in een re-integratie traject is er een mogelijkheid het traject vergoed te krijgen via de werkgever of uitkerende instantie.

Wanneer kan coaching zinvol zijn?

  • Levensfase problematiek: gevoel vast te lopen in werk, relaties of juist het gevoel te hebben niet meer tot nut te zijn.
  • Veranderingen: veranderingen, die door onszelf of door de omgeving ingegeven worden, kunnen grote impact hebben om sommige mensen. Soms willen we ergens los van komen, maar weten niet waarom, hoe of waarheen. En andersom kan het zijn dat we noodgedwongen moeten veranderen door bijvoorbeeld reorganisaties, scheiding en verlieservaringen.
  • Gebrek aan zelfvertrouwen, laag zelfbeeld, moeite met aangaan van nieuwe dingen, je slachtoffer voelen van de omstandigheden.
  • Hoog streefniveau, goed is niet goed genoeg, levensvreugde gaat ten koste van presteren. Altijd het gevoel hebben dat anderen het beter voor elkaar hebben. Burn out.
  • Werk gerelateerde problemen, onvrede, conflicten, verlies van passie, gevoel op de verkeerde plek te zitten.

Werkvorm:
Ik werk vanuit een holistisch en procesmatig perspectief, dat houdt in dat jouw hele wezen ertoe doet en niet alleen het geformuleerde thema of probleem. Dus zowel jouw mentale, fysieke, emotionele als energetische beleving is van belang, zelfs als je je daar op dat moment niet bewust van bent.
Procesmatig wil zeggen dat ik nooit van te voren vastleg hoe we gaan werken en met welk resultaat. Jou proces bepaalt per keer de werkvorm, we zoeken samen naar een ingang om verder te komen waarbij de rode lijn bewaakt wordt. Dat gebeurt voornamelijk vanuit ervaringsgerichte en creatieve werkvormen en waar nodig ook vanuit een cognitief en analytisch perspectief middels gesprekken en educatie. Dit alles vanuit zowel vanuit oosterse als westerse psychologie en filosofie.
Het kan zijn dat we binnen werken, maar waar mogelijk werken we buiten op ons terrein of in het bos. Indien wenselijk en geïndiceerd met inzet van paarden. Zowel door middel van het werken met paarden als de natuur zijn ‘het beeld’, metaforen, lichamelijke sensaties, gevoelens en gedachten het werkmateriaal – daarin is niets goed of fout. Waar nodig maak ik gebruik van systemisch werk (opstellingen) met en zonder paarden, tafelopstellingen, meditatie, Mindfulness, beweging, aanraking en manuele technieken, AOT, tekenen, vorm, kleur en mijn aanwezigheid waar jij mag zijn wie je bent met alles wat er is zoals het is.

Het gaat niet om het juiste antwoord,
maar om de juiste vraag
die gesteld wordt
Monique

Website by Webroots