Psychotherapie Rolf Sanderson (Specialistische GGZ)

Psychotherapie Rolf Sanderson (Specialistische GGZ)

Psychotherapie

Psychotherapie is voor mij een vorm van behandelen waarbij u samen met mij op zoek gaat naar de betekenissen van waar u last of hinder van ondervindt.

Klachten kunnen opgevat worden als uitingen van stagnaties, belemmeringen of blokkades, die u vasthouden in herhalingspatronen, waaronder u op den duur bent gaan lijden. Door klachten te leren begrijpen ontstaat ruimte om te kiezen voor andere mogelijkheden. In zekere zin is het een methode om uzelf terug te vinden, onafhankelijk te worden, de regie terug te nemen, d.w.z. om niet langer meer het slachtoffer te hoeven zijn van omstandigheden. Om dat uiteindelijk te kunnen bereiken is behandelen ook vooral hard werken, in doen, denken en voelen, zowel tijdens als buiten de sessies. Het is een weg met vallen en opstaan, zeer zeker niet altijd gemakkelijk.

Verwijzing en indicatie

Om in aanmerking te komen voor behandeling heeft u een een verwijsbrief van de huisarts of specialist nodig.
Problemen waarvoor u zich bij mij kunt aanmelden kunnen divers van aard zijn, zoals stemmingsklachten,
angsten, verslavingen, psychosomatische klachten, identiteitsproblemen, problemen op het gebied van relaties of werk. Ik werk vanuit een integrale visie op behandeling, vanuit een analytische, cognitief gedragstherapeutische en ervaringsgerichte achtergrond.

Rolf heeft contracten met VGZ, CZ, Achmea/Zilveren kruis, Menzis, ENO, ASR, ONVZ, OWM, Caresqo en DSW.
LET OP situatie 2021: Voor CZ is er een aanname stop i.v.m. het budgetplafond. U kunt CZ eventueel benaderen voor een toestemmingsverklaring om toch in aanmerking te kunnen komen voor behandeling.

Voor een combinatie met lichaamsgerichte behandelvormen werk ik samen met Monique Schepers. (ZELFBETALEND, niet vergoed!)
Indien geïndiceerd werken wij samen en bieden de mogelijkheid om paarden in te zetten in de behandeling (equine assisted psycho-therapie) en coaching. Verder werken wij ook samen in groepsbehandelingen en trainingen.

Lidmaatschap: NIP, NVP (kwaliteitsregister psychotherapie), NVvGZ, LVVP (gecertificeerd) en Spipa- (level 1 & 2).

Registraties:
GZ-psycholoog (BIG 99051410725),
Psychotherapeut (BIG 09051470716)
AGB code: 94006773
AGB praktijk: 94056237

Klik hier voor het Privacystatement
Klik hier voor het Kwaliteitsstatuut

Website by Webroots