Bijscholing Mindfulness en verslaving (MBRP)

Bijscholing Mindfulness en verslaving (MBRP)

Mindfulness Based Relapse Prevention

Aankomende 5 daagse 30-juni-5 juli 2023

Doelgroep: hulpverleners / coaches in de verslavingszorg, Mindfulness-trainers en iedereen die werkt met mensen en afhankelijkheid problematiek. (Drugs, alcohol, eten, gamen en gokken, seks en koopverslaving)

5 daagse intensive retraite min. 6 / max. 10 deelnemers. Of 8 lesdagen in company.

Locatie: ‘t Vlinderhofke, Julianalaan 21

6265AH Sint Geertruid Limburg

5 aaneengesloten intensive training (retraite vorm) inclusief trainer boek en werk boek voor cliënten (ook digitaal), lunch en luxe accommodatie in landelijke omgeving.

Kleine groep dus veel ruimte voor persoonlijke aandacht.

€ 1400,- ex btw. inclusief verblijf op basis van 1 persoonskamers en vegetarische lunch.

 

Verslaving verstrengelt zich met je wezen

Onze samenleving voorziet in een overdaad aan middelen om het onaangename te vermijden en/of het prettige nog prettiger te maken. Maar middelengebruik kent helaas ook een keerzijde.
Hoewel niemand start met drinken, drugs gebruiken of gokken om verslaafd te worden, raken toch veel mensen de controle kwijt. Verslaving is een complex fenomeen dat zich verstrengelt met je hele wezen, zowel biologisch, psychisch als op sociaal vlak. Een gebroken been verandert niets aan de structuur van je brein. Langdurig middelengebruik of herhaald gedrag doet dat wel. Met name die gevolgen maken dat men op een gegeven moment niet meer zelf aan het roer staat, maar het verslavingspatroon dat doet. Het gehele gedrag, gevoel en denken staan in het teken van de bevrediging ervan.

In de greep van middelen en gedrag

Bij verslaving ben je in de greep geraakt van een voortdurend streven naar bevrediging door genotsmiddelen of van gedrag. Te denken valt aan verslaving aan drugs, alcohol, medicijnen, gamen, gokken, seks, kopen, eten en thrill-seeking (sensatie-zoeken).
Kenmerkend hierbij is dat deze behoefte zo bepalend is, dat deze je beperkt in je levensvreugde, relaties en werk – kortom: je kwaliteit van leven. Door het verslavingspatroon nemen zelfvertrouwen en lichamelijke en geestelijke conditie af.

Mindfulness-Based Relapse Prevention (MBRP)

Mindfulness-Based Relapse Prevention (MBRP) is een Mindfulness-Based Applicatie (MBA). Dat wil zeggen dat het programma, evenals bijvoorbeeld MBCT, is gebaseerd op het oorspronkelijke format MBSR, de generieke mindfulnesstraining die door Jon Kabat-Zinn werd ontwikkeld.
Alle basiselementen van de MBSR zijn in de MBRP vertegenwoordigd. Daarnaast zijn er elementen aan toegevoegd die de kwetsbaarheid van terugval tot verslavingsgedrag adresseren.

Hoe werkt MBRP?

MBRP leert je een bewust antwoord te vinden voor de moeilijke momenten op het pad van herstel. Zij doet dit door het cultiveren van opmerkzaamheid voor triggers en craving (Mindfulness in high risksituaties) en urge-surfing (een techniek om te blijven observeren op momenten van craving).
Zo leert de deelnemer om de kracht van Mindfulness in te zetten om de neiging tot verslavingsgedrag om te buigen. Daarbij leert hij verslavingsgedrag te vervangen door gedrag dat meer voedend, rijker en gezond is.

Toepassing

MBRP kan toegepast worden binnen GGZ-instellingen, gevangeniswezen en verslavingsklinieken, als terugvalpreventie voor mensen in herstel. Maar ook buiten de reguliere hulpverlening is er behoefte aan deze training, die op een laagdrempelige, niet-stigmatiserende manier deelnemers hulpmiddelen kan bieden voor meer zelfcontrole en kwaliteit van leven.

Opleidingsprogramma

De opleiding bestaat uit 8 lesdagen in-company op locatie of een intensive van vier dagen op onze locatie in Eckelrade. Tijdens de bijeenkomsten wordt de opbouw, het programma en de werking van MBRP behandeld. De bijzondere oefeningen worden uitgelegd in hun structuur, aandachtspunten en valkuilen en vervolgens met elkaar geoefend. Omdat Mindfulnesstraining ervarings-leren is wordt aan de deelnemer gevraagd om te oefenen met eigen patronen van zucht, controle of afhankelijkheid.

Resultaten

Na de opleiding heeft de deelnemer:

 • Begrip van de MBRP-principes en de rol van Mindfulness in terugvalpreventie.
 • De vaardigheid om de basale MBRP- technieken te begeleiden: de oefeningen en de inquiry (onderzoeken van de ervaring).
 • Ervaring met het begeleiden van Mindfulness-meditatie en Mindful movement (aandacht in bewegen).
 • Kennis van de klinische en organisatorische thema’s die aan de orde kunnen komen bij het leiden van een MBRP-training.
 • Inzicht in de mogelijke samenhang van terugvalpreventietherapie en op Mindfulness gebaseerde methodieken.
 • Verdiepende ervaring met de individuele beoefening van Mindfulnessmeditatie. Dit door middel van formele en informele beoefening/ integratie van meditatie in het dagelijks leven.
 • Bewustzijn van het belang van integratie van meditatie in het dagelijks leven.Voor wie
 • Voor Mindfulness trainers die zich willen verdiepen in verslaving.
 • Werkzaam zijn in de verslavingszorg of als vrijgevestigde therapeuten, coaches.(socialwork, psychologen, psychiaters, verpleegkundige, maatschappelijk werkers, programma leiders, e.a. ).
 • Een achtweekse Mindfulnesstraining MBSR/MBCT te hebben gevolgd. Ervaring met Vipassana- of inzichtmeditatie strekt tot aanbeveling.
 • Persoonlijke toegewijd zijn om meditatie deel te laten zijn van je dagelijks leven.
 • Bekend zijn met cognitieve gedragstherapie.
 • Ervaring met en inzicht in verslavingsgedrag.
 • Ervaring met het leiden van groepsprocessen.

Website by Webroots