Privacyverklaring

Versie 1.0 – 14 mei 2018

Wij respecteren de privacy van onze gebruikers. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) die per 25 mei 2018 van kracht is.

OVER ONS

De website https://zijnscentrum.nl wordt beheerd door Zijnscentrum. Zijnscentrum is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de AVG.

Onze gegevens zijn:
Zijnscentrum
Linderweg 10
6251 NG Eckelrade
T: (06) 20304078

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?

Wanneer u zich online aanmeldt voor onze nieuwsbrief, ons contactformulier invult, een offerte aanvraagt of andere aanvragen doet voor een van onze diensten, zal aan u gevraagd worden om gegevens in te vullen. Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Website
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Straat en huisnummer
 • Woonplaats
 • KvK-nummer

MET WELK DOEL GEBRUIKEN WE DE PERSOONSGEGEVENS?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • Uw naam en e-mailadres kunnen we gebruiken voor het verzenden van commerciële nieuwsbrieven en retargeting voor Facebookadvertenties. We doen dit alleen met gegevens die we om die reden hebben verkregen en via het downloaden van gratis documenten. We doen dit niet met gegevens die via onze contact- of offerteformulieren zijn binnengekomen.
 • Uw naam, e-mailadres, website en telefoonnummer die u invult bij een formulier voor een offerteaanvraag, worden gebruikt om een offerte te kunnen maken. We slaan deze gegevens op in ons CRM-systeem. Tot aan het moment dat u een klant van ons wordt, zetten we deze gegevens niet in ons e-mailmarketingsysteem.
 • Als we een SSL-certificaat voor u aanvragen, moeten we daarbij de bedrijfsnaam, NAW-gegevens en het KvK-nummer opgeven. We voeren deze gegevens in op de website van onze hostingpartij. Zij regelen vervolgens het certificaat. We slaan deze gegevens ook op in ons CRM-systeem om een factuur te kunnen sturen.
  Wanneer u ons contactformulier invult, zijn uw naam en e-mailadres nodig om u van een reactie te kunnen voorzien.

Door gegevens aan ons te verstrekken geeft u ons toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien is een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als wij diensten voor u gaan uitvoeren. Wij verwerken uw gegevens dus volgens de richtlijnen van de AVG.

MET WIE DELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server van een van de volgende hostingpartijen: Correcthosting, Mijndomein, Neostrada, Trans-IP, Versio, Vimexx – alle gevestigd in Nederland.

Daarnaast kunnen wij gegevens, die we verkregen hebben via het downloaden van een gratis document, delen met Facebook om zo advertentiedoelgroepen te maken. Meer informatie over het privacybeleid van Facebook vindt u hier. Uw gegevens kunnen door Facebook worden doorgegeven aan de Verenigde Staten. Deze doorgifte van gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over de doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten door Facebook vindt u hier.

Als we voor u een SSL-certificaat aanvragen, moeten we daarbij ook uw gegevens doorgeven aan de betreffende hostingpartij.

Als u een aanvraag voor AVG Support doet en heeft aangegeven interesse te hebben in juridische ondersteuning, kunnen wij uw gegevens doorgeven aan een juridische partner die u kan benaderen.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en two-factor authentication, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

COOKIES

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op uw voorkeuren worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door uw browser op het apparaat waarmee u onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen, kan naar onze website worden teruggestuurd als u de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van ConsuWijzer.

ADVERTENTIECOOKIES

Met uw toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen, cookies van Google (DoubleClick) en Facebook (Facebook Custom Audience, Facebook Impressions, Facebook Connect en Facebook Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat voor u relevantere advertenties worden weergegeven.

Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vindt u hier. Meer informatie over de cookies van Facebook vindt u hier.

GOOGLE ANALYTICS

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen u daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kunt u hier vinden.

SOCIAL MEDIA

We willen het voor u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons.

Van de volgende social media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. We helpen u alvast op weg door hieronder de links naar de verschillende privacy verklaringen met u te delen:

UITSCHAKELEN EN VERWIJDEREN

Wilt u cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de helpfunctie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen. Via de website Your Online Choices kunt u meer uitleg vinden over hoe u cookies uit kunt schakelen.

LINKS

Op onze website zult u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten Zijnscentrum. Het kan zijn dat deze externe websites gebruikmaken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

BEWAARTERMIJN

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

Wanneer u zich uitschrijft van onze nieuwsbrief, zullen uw persoonsgegevens binnen drie maanden uit ons systeem worden verwijderd.

De gegevens die wij uitsluitend gebruiken om te antwoorden op een bericht dat u aan ons hebt gestuurd via het contactformulier worden binnen 1 jaar na onze laatste correspondentie met u verwijderd.

De gegevens in ons CRM-systeem bewaren we ten minste 7 jaar, onder andere om aan onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen één jaar na het verlopen van die verplichting door ons verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

RECHTEN

U heeft altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

U heeft ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heeft u recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. U kunt uw verzoek aan ons e-mailen via info@zijnscentrum.nl.

WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Website by Webroots