Visie en missie

Visie en missie

Onze missie is om mens en organisatie te benaderen vanuit een holistische visie en te ondersteunen in de ont-wikkeling tot ZIJN. Ons logo vertegenwoordigt deze missie, waarbij de boom symbool staat voor Zijns-kracht, geworteld in het leven. Echter door ervaringen, trauma’s, overlevingsstrategieën of overtuigingen raakt ons Zijn omwikkeld en komt onze ware essentie en potentie niet meer tot zijn recht. Ontwikkelen is voor ons dan ook eerder een weg van terugkeren dan een weg om ergens te komen. Ont-wikkelen is een weg naar Zijn wie je bent, met dat wat is zoals het is. Dit geldt zowel voor mensen maar ook voor organisaties. Organisaties kunnen omwikkeld raken door overlevingsstrategieën en interne en externe invloeden. De kracht en de passie van waaruit een bedrijf ooit vertrok is dan niet zichtbaar meer, en veelal wordt het hart voor de zaak hard voor de zaak met alle gevolgen van dien. Een bedrijf is net als een mens een levend organisme.

‘Zijn’ betekent voor ons de ontwikkeling van liefdevolle aanvaarding van wat we waarderen en afkeuren in ons zelf. Dat betekent niet dat we alles maar moeten laten gebeuren, integendeel. Komen tot Zijn is een weg die elke dag opnieuw bewandeld wordt, door ieder van ons. Hoe verhoud ik me tot de omstandigheden, gevoelens, gedachten en mensen die er zijn, ook als ik ze niet kan omarmen. ‘Zijn’ vraagt om een grote verantwoordelijk,voor het leven dat je leeft. Het vraagt van je om niet langer slachtoffer te worden van de omstandigheden, maar aan te kijken wat er is – ook de pijnlijke spiegel.

Wij geloven niet in één juiste weg om met moeilijkheden om te gaan, wij geloven wel in onderweg zijn. Tijdens dat onderweg zijn mogen wij vanuit onze professie en ervaring een stukje meelopen en op onze eigen-wijze de ander aan-reikingen doen, we mogen een gelegenheid faciliteren om te leren, we mogen er zijn om te erkennen wat erkend wil worden, maar ont-wikkeling is nooit af of klaar. Ook voor ons niet.

Verder geloven wij in betrokken zorg, kleinschalig, van mens tot mens. Zowel in het leven als in werk zijn wij partners, onze verschillende karakters en werkwijzen maken ons complementair. Wij ervaren dat als kracht. Samen hebben we meer dan 50 jaar ervaring in het werken met mensen en organisaties. De laatste jaren komen wij dichter tot onze Zijns-kern en hebben de wens van daaruit te werken. Wij durven met onze expertise en ervaring buiten de kaders te treden, om op een creatieve wijze u of uw organisatie te ondersteunen in het vinden van eigen antwoorden. Monique werkt meer dynamisch, creatief, ervarings en lichaamsgericht, onder andere dicht bij de natuur, waar mogelijk buiten en daar waar nodig gebruik makend van ons paardenteam. Rolf is meer analytisch georiënteerd maar ook ervarinsgericht en met zijn open aanwezigheid en jaren lange ervaring weet hij een veilige omgeving te creëren om met moeilijkheden aan de slag te gaan.
Daar waar geïndiceerd werken wij samen, evenals in sommige trainingen en workshops.

ALLES WAT MEN UIT BOEKEN OF VAN LERAREN KAN LEREN IS ALS EEN WAGEN,….WIE AAN HET EINDE VAN DE WEG KOMT, LAAT DE WAGEN STAAN EN GAAT TEVOET VERDER.
De veda’s

Website by Webroots