Teamtraining ‘Verbinding’

Teamtraining ‘Verbinding’

Voor bedrijven bieden we maatwerk op het gebied van teamtraining en leiderschapsvraagstukken.

De aanpak en de middelen die we inzetten worden altijd afgestemd op de vraag. Verbinding blijft echter de kern. Wanneer het team zich niet kan verbinden met elkaar, de organisatie, de visie en of missie dan is er sprake van los zand. Een team dient te functioneren als één geheel.

Leren staat gelijk aan ervaren. Mijn werkwijze is dan ook gericht op een ervaringsgerichte aanpak. In de trainingen betrek ik bij voorkeur zoveel mogelijk elementen om te kunnen ervaren, buiten, de natuur en waar geïndiceerd en wenselijk met ons paardenteam. Paarden overleven in de natuur enkel als de hiërarchie en ieders taak binnen de kudde gerespecteerd wordt. Dat gegeven maakt paarden zeer gevoelig zijn voor systeemdynamieken, dus buitengewoon bruikbaar in deze context.

In deze training gaan we niet op zoek naar een oplossing, maar we gaan in contact met wat er is en wat gehoord wil worden. Antwoorden zijn pas hoorbaar wanneer we in staat zijn te luisteren. Als er zich een probleem voordoet binnen een team, gaat men vaak op zoek naar de ‘oplossing’. Wanneer men voorbij gaat aan de oorzaak leidt dat vaak tot korte termijn oplossingen, ofwel een symptoom bestrijdende aanpak. Het durven kijken naar de oorzaak en gevolg leidt tot verbinding en draagt ertoe bij dat het team zijn eigen oplossingen vindt.
Als individuen en dus het team hun eigen oplossing mogen uitdragen is er sprake van intrinsieke motivatie en leidt dit tot duurzame veranderingen.

Website by Webroots