Burn-out is een multi-causaal probleem en vraagt daarmee om een complementaire aanpak.

Steeds vaker lees ik in artikelen dat men dé oplossing of dé behandeling weet bij een burn-out problematiek. Ik vind dat het zelfde als 7 stappen naar geluk, of 5 stappen naar een beter dit of dat. Ik pleit er voor problematieken van welke aard dan ook niet te vangen in kaders met eenduidige oplossingen. Het gevaar daarvan is dat we symptoom bestrijdend te werk gaan, en voor bij gaan aan de oorzaak, wat vaak terug val of onvolledig herstel tot gevolg heeft.

De oorzaak van een burn-out is multi-causaal, waarbij o.a. persoonlijkheidskenmerken, individuele geschiedenis, genetische en sociale kwetsbaarheid, maatschappelijke, arbeid gerelateerde, constitutionele, en nog veel meer een rol speelt. Er is dus geen eenduidige aanpak om burn-out te behandelen of te voorkomen.

Het vraagt van de therapeut, coach of begeleider het vermogen om proces matig en complementair te werken. Vanuit een holistische visie waarbij alle aspecten van de mens aan bod komen. Maar ook meervoudige methoden en interventies toepast dienen te worden afgestemd op het profiel van de cliënt. Dat vraagt van de begeleider een zeer brede kennis en ervaring.

Vaak is de aanpak te eenzijdig gericht op gedrag cognitieve interventies en is het lichaam en het activeren van het zelf herstellend vermogen van het lichaam onderbelicht. In sommige gevallen zijn er meerdere behandelaren/disciplines maar is er te weinig onderling overleg of meningsverschil over de aanpak.

Herstel start in het lichaam en niet in het denken. Uiteraard is begrijpen van oorzaak en gevolg essentieel, maar in de eerste maanden van een burn-out is het werkgeheugen niet in staat informatie adequaat te verwerken. 30 % van onze energie wordt gebruikt door ons werkgeheugen, als het lichaam en het immuunsysteem is uitgeput zal het lichaam de energie wegnemen waar het minst nodig is om te overleven en dat is bij ons werkgeheugen.

Dat is ook een van de redenen dat veel mensen met stress en burn-out klachten last hebben van geheugen problemen, piekeren, de agenda ordent zich niet meer in mate van belangrijkheid. Veel therapeuten zijn niet opgeleid of vertrouwd met lichaamsgericht werken. Vanuit mijn diepe betrokkenheid met deze problematiek wil ik een verschil maken in de aanpak en mijn collega’s mijn kennis en ervaring overdragen. In september start weer een basisopleiding tot holistisch burn-out coach. Dit keer in 5 weekenden waardoor het voor vele werkende collega’s toegankelijker wordt om deel te nemen. Kijk voor meer informatie op onze website.

Website by Webroots