Burn-out behandeling, eerst lichaam en dan geest.

Burn-out behandeling, eerst lichaam en dan geest!

Bij een burn-out is het van belang dat allereerst het zelf-herstellend vermogen van het lichaam geactiveerd wordt. De behandeling van burn-out vraagt om een aanpak op meerdere fronten, waarbij allereerst aandacht moet zijn voor de biologische ontregeling zodat het lichamelijke herstelproces geactiveerd kan worden. Later volgt aandacht voor psychische, emotionele en gedragscomponenten. Zolang het lichaam nog niet in de herstel modus is, heeft het weinig nut mensen te activeren of cognitieve gedragsinterventies toe te passen. Dit heeft onder andere te maken het feit dat ons brein 30% van onze energie verbruikt. Als het lichaam op is zal de energie als eerste worden weggenomen bij de denkprocessen en het werkgeheugen om de vitale lichaamsfuncties en organen voorrang te geven. Dat uit zich in klachten als gebrek aan concentratie, vergeetachtigheid, piekeren, niet meer in staat zijn om prioriteiten te bepalen, beperkte informatie verwerking en overprikkeling. Om in de eerste maanden te verwachten dat er veel inzicht komt in oorzaak en gevolg is overvraging omdat er simpelweg geen energie is voor informatie verwerking.

De wijze waarop we het zelf-genezend vermogen van het lichaam activeren is een kwestie van zoeken naar een ingang (b.v. methode van Dixhoorn). Dat wil zeggen dat elk lichaam en persoon anders reageert op een interventie of instructie. Dat maakt dat behandeling van burn-out maatwerk is, zoeken, registreren en proberen hoe en welke werkwijze passend is om bij de persoon het herstelproces in gang te zetten.
Dit vraagt van burn-out specialisten een brede kennis van zowel lichaam als geest! Omdat stress-gerelateerde problematiek niet meer vergoed wordt door de zorgverzekering worden veel mensen met een burn-out gediagnosticeerd met angst of depressie en verwezen naar een psychotherapeut of psycholoog. Echter die therapeuten werken meestal via cognitieve gedragstherapie en die therapie heeft in de eerste tijd van een burn-out weinig zin omdat er in het brein simpelweg geen ruimte is voor informatie verwerking. Uiteraard zijn er in Nederland enkele goede klinieken met een multidisciplinaire aanpak voor burn-out en goede burn-out specialisten, maar die zijn niet voor iedereen betaalbaar.
Om burn-out aan te pakken is er een verbreding van kennis door professionals noodzakelijk, evenals samenwerking en een goed beleid vanuit zorgverzekeraars en werkgevers. Er is werk aan de winkel want uitval van medewerkers kost de werkgever en de samenleving handenvol geld. Bij geen enkele partij staat het terugdringen van de burn-out problematiek in het verkiezingsprogramma. Terwijl het aantal mensen met stress-gerelateerde problematiek en burn-out alleen maar stijgt (1 op de 8), en burn-out verschijnselen op steeds jongere leeftijd voorkomen, zelfs al tussen 12 ten 18 jaar! Vreemd dat men niet bereid is te investeren in preventie en inziet dat preventie meer is dan het geven van korting bij een sportschool.

Voor meer informatie over bijscholing, behandeling en preventietrainingen rondom burn-out en stress-gerelateerde problematiek neem contact met ons. www.zijnscentrum.nl, info@ zijnscentrum.nl

Website by Webroots